Home > Porady > Nie przechowuj drewna w środku.

Nie przechowuj drewna w środku.

Przechowywanie drewna w pomieszczeniach może prowadzić do złego klimatu w pomieszczeniu i prowadzić do problemów zdrowotnych. Wraz z jesienną i chłodniejszą pogodą sezon grzewczy również zaczyna się w pełni. Jeśli uważasz, że najłatwiej jest przechowywać większe ilości drzewa w pomieszczeniu, powinieneś się nad tym jeszcze zastanowić. Przeważnie na powierzchni drzewa będzie znajdować się pleśń – co może powodować problemy zdrowotne.

Na drewnie mogą występować duże ilości pleśni.

Bardzo często spotyka się pleśnie lub zarodniki pleśni w większych ilościach na powierzchni kłód. W niektórych przypadkach będzie można zobaczyć wzrost pleśni gołym okiem.
Można to zauważyć, gdy drewno ma czarną, szarą lub zieloną warstwę na końcach, powierzchniach rozłupanych i / lub na korze.
Mimo to na drewnie często pojawia się pleśń, której nie widać. Grzyby pleśni są bardzo małe i nie będą widoczne tylko gołym okiem.

Może powodować problemy zdrowotne.

Wdychanie zarodników pleśni może powodować problemy zdrowotne. I właśnie wtedy, gdy zajmujesz się drewnem, zarodniki pleśni zostaną uwolnione z powierzchni drewna, a następnie zostaną uwolnione do otaczającego powietrza.

Kiedy przechowujesz wilgotne drewno obok kominka, pleśnie będą miały dobre warunki wzrostu i ostatecznie wypuszczą zarodniki pleśni do powietrza w pomieszczeniu. Zarodniki pleśni rozprzestrzeniają się w powietrzu, a gdy są wdychane, mogą nasilać astmę, powodować objawy alergii u osób uczulonych na pleśń, kaszel i podrażnienie gardła, bóle głowy i zmęczenie. Wilgoć w domu może powodować bardziej rozległe problemy z pleśnią.
Pleśnie wytwarzają również toksyny, które mogą powodować objawy ze strony układu oddechowego, zmęczenie, pogorszenie stanu ogólnego i trudności z koncentracją. Niektóre pleśnie wytwarzają rakotwórcze toksyny, które rozprzestrzeniają się w powietrzu.
Jeśli pokoje dzienne staną się miejscem do przechowywania drewna opałowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pleśń z drewna opałowego może przyczynić się do złego klimatu w pomieszczeniach.

Przechowuj po trochu na raz.

Zaleca się, aby nie przechowywać większej ilości drewna opałowego, niż jest to absolutnie konieczne, i nie więcej niż potrzeba wieczorem. Regularne spalanie drewna zapewnia dobrą wentylację domu, podczas gdy sporadyczne ogrzewanie zapewnia niższy stopień wentylacji, dlatego bardzo ważne jest ograniczenie przechowywania drewna w pomieszczeniach przy niewielkim ogrzewaniu.

Wiele do powiedzenia ma to, jak suche jest drewno.

Wiele można powiedzieć o tym, jak wilgotne jest drewno, czy pleśń ustabilizuje się i będzie rosła. Na wilgotnym drewnie pleśnie mogą się rozwijać, rosnąć i produkować zarodniki w krótkim czasie.

Drewno opałowe, które jest produkowane wiosną i wczesnym latem, często powoduje większe uszkodzenia spowodowane pleśnią niż drewno opałowe ścięte i rozłupane zimą. Drewno opałowe należy suszyć i przechowywać przewiewnie (musi być dobra cyrkulacja powietrza) oraz w taki sposób, aby nie było narażone na bezpośrednie działanie wilgoci – wtedy ryzyko rozwoju pleśni będzie ograniczone.

Leave a Reply