Poradnik remontowy

 

W związku z zakończeniem wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na: „Opracowanie innowacyjnych projektów i prototypów modułowych dekoracyjnych kształtek ściennych z betonu architektonicznego” w ramach realizacji projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zamawiający Mikro Development sp. zo.o. informuje o wyborze Wykonawcy.

 

Protokół z postępowania znajduje się w załączniku – do pobrania.

 

7edcdd82f2e769348b84c57a7caa96fc
1abb6c35afe1909c1adc21dba6569e39

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych projektów i prototypów modułowych dekoracyjnych kształtek ściennych z betonu architektonicznego, w którego skład wchodzi:
- opracowanie prototypów kształtek ściennych z betonu architektonicznego.


Załącznik z zapytaniem ofertowym należy poprać, kilkając w hiperłącze - zapytanie ofertowe.