Poradnik remontowy

Samowola budowlana w ogrodzie? Jak urządzić ogród zgodnie z prawem w 2017 roku?

Niektóre prace ogrodowe związane z zagospodarowaniem przydomowej przestrzeni wymagają co najmniej zgłoszenia do urzędu, niekiedy potrzebne będzie nawet pozwolenie na budowę. Sprawdź, co zmieniło się w prawie od 2017 roku.

Wycinka drzew bez pozwolenia

Jedną z najistotniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjną zmianą w przepisach, która zaczęła obowiązywać od początku 2017 roku, jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew na własnej działce.

- Do tej pory bez zezwolenia można było usuwać tylko drzewa i krzewy owocowe oraz te, których obwód pnia nie był większy od ustawowych granic. Od 1 stycznia 2017 roku właściciel działki prywatnej może usuwać wszystkie drzewa i krzewy bez uzyskania pozwolenia. Wycinka nie może się jednak wiązać z prowadzaniem działalności gospodarczej - wyjaśnia ekspert www.DOM.pl.

W przypadku przedsiębiorców konieczne będzie pozwolenie na wycinkę, jeśli obwód pnia jest większy niż wykazane w nowych przepisach granice. Usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew wymaga uzyskania pozwolenia.

Opłata za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, przy czym stawka ta nie może przekraczać 500 zł, a krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. W tym przypadku stawka nie może przekraczać 200 zł.

- Należy pamiętać jednak, że gmina ma możliwość regulowania przepisów dotyczących wycinki. W drodze uchwały może określić jakie drzewa wymagają jednak decyzji lub opłaty za wycinkę, a także rozszerzyć listę tych drzew, które są zwolnione z pozwolenia - dodaje ekspert www.DOM.pl.

Mała architektura bez zgłoszenia

Zagospodarowanie przydomowej przestrzeni często wiąże się z budową dodatkowych obiektów na działce. Należy pamiętać, że tylko obiekty małej architektury są zwolnione zarówno z pozwolenia, jak i zgłoszenia.

- Do obiektów małej architektury nie możemy zaliczyć altan czy budynków gospodarczych – wyjaśnia ekspert www.DOM.pl – Małą architekturą określamy niewielkie obiekty służące rekreacji, jak np. piaskownice czy huśtawki, grille ogrodowe, posągi czy wodotryski, kapliczki, a także obiekty służące utrzymaniu porządku, jak np. śmietniki. Jeżeli zabudowa śmietnika jest pokaźnych rozmiarów obiektem, urząd może zakwestionować jej budowę bez zgłoszenia - zaznacza ekspert.

Altany i budynki gospodarcze – pozwolenie czy zgłoszenie?

Zwolniona z obowiązku pozwolenia na budowę, ale wymagająca zgłoszenia budowy do właściwego urzędu jest budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii, czyli ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może jednak przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

- Jeżeli na działce znajduje się budynek mieszkalny lub teren przeznaczony jest do zabudowy mieszkalnej, na podstawie zgłoszenia możemy wybudować wiatę do 50 m2, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki – uzupełnia ekspert www.DOM.pl.

Baseny i oczka wodne do 50 m2, budowane zarówno w przydomowym ogrodzie, jak i na działce poza miastem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiar budowy musimy jednak zgłosić do urzędu.

Ogrodzenie i nawierzchnia wokół domu – jakie formalności związane są z budową?

Przed nowelizacją prawa budowlanego ta część płotu, która graniczyła z ulicą czy innym miejscem publicznym wymagała zgłoszenia do urzędu. Dziś całe ogrodzenie można wybudować bez żadnych formalności. Warunek jest jeden – nie może być one wyższe niż 2,2 metra.

- Rodzaj ogrodzenia posesji od strony ulicy może jednak narzucać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przed rozpoczęciem budowy warto zapoznać się z ustaleniami planu, by uniknąć kary i nakazu rozbiórki ogrodzenia – radzi ekspert www.DOM.pl.

Utwardzanie gruntu na działce budowlanej nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Na działce musi jednak być zachowana minimalna powierzchni biologicznie czynna, która określona jest w miejscowym planie bądź w przypadku jego braku - w decyzji o warunkach zabudowy, wydanych przez gminę.

- Większość prac związanych z zagospodarowaniem posesji prywatnej zwolnione jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Często wymagane jest jednak zgłoszenie, do którego trzeba dołączyć opis inwestycji i określić termin jej rozpoczęcia. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane za samowolę budowlaną, której legalizacja jest długim i kosztownym procesem – przestrzega ekspert www.DOM.pl.

Co jeszcze zmieniło się w prawie budowlanym? Bądź na bieżąco – najnowsze informacje z rynku budowlanego znaleźć można w serwisie - https://pracownia-projekty.dom.pl. Wyszykuj funkcjonalne projekty domów, aranżuj i konsultuj ze specjalistami lub na forum.

pracownia-projekty.dom.pl (2017-03-28 10:12)