Poradnik remontowy

Zapytanie ofertowe

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych projektów i prototypów modułowych dekoracyjnych kształtek ściennych z betonu architektonicznego, w którego skład wchodzi:
- opracowanie prototypów kształtek ściennych z betonu architektonicznego.


Załącznik z zapytaniem ofertowym należy poprać, kilkając w hiperłącze - zapytanie ofertowe.

Mikro Development (2019-02-11 09:02)