Poradnik remontowy

Rury preizolowane - opis i charakterystyka

Rury preizolowane to rury zespolone posiadające fabryczną warstwę izolacyjną. W praktyce oznacza to, że każda rura preizolowana składa się zewnętrznej rury płaszczowej oraz jednej lub – w zależności od potrzeb – większej ilości przesyłowych rur wewnętrznych, z warstwą izolacji pomiędzy nimi.

Izolacja najczęściej wykonywana jest z pianki poliuretanowej, wtryskiwanej do obszaru pomiędzy rury przewodową, a osłonową. Pozwala to na optymalną izolację cieplną przesyłanego rurą medium, bez zbędnych strat ciepła. Systemy rur preizolowanych wykorzystywane są przede wszystkim w budowie lokalnych oraz dalekiego zasięgu sieci ciepłowniczych ułożonych w ziemi z dużymi odległościami pomiędzy odbiorcami. Znajdują one również zastosowanie w tworzeniu sieci wodociągowych, instalacjach chłodniczych oraz sieci do transportu ciepła powstającego w procesie spalania biogazu lub biomasy.

 

Typy rur preizolowanych

W zależności od potrzeb związanych ze specyfiką branży w której zostaną wykorzystane, rury preizolowane stosowane w różnego typach instalacji technologicznych, mogą składać się z rur wykonanych z różnych materiałów o różnych przekrojach. Rury w układzie PE-PU-SPIRO i PE-ST-PU-SPIRO składające się z rury przewodowej tworzywowej (PE) lub stalowej, warstwy izolacyjnej z trudnopalnej pianki poliuretanowej oraz rury osłonowej wykonanej z taśmy stalowej ocynkowanej spiralnie zwijanej, wykorzystywane są głównie do budowy instalacji klimatyzacyjnych i technologicznych do transportu wody, wody lodowej, roztworów wodnych i cieczy agresywnych chemicznie. Rury PE-ST-PU-PE oraz ST-PU-PE składające się z rury przewodowej stalowej (z wykładką PE lub bez), warstwy izolacyjnej z trudnopalnej pianki poliuretanowej oraz polietylenowej rury osłonowej typu PE-NP-AS, przeznaczone są do budowy instalacji klimatyzacyjnych i technologicznych w zakładach górniczych. Rury ST-PU-SPIRO przeznaczone są do budowy instalacji technologicznych i klimatyzacyjnych w podziemiach i na powierzchni zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite.

 

Zalety rur preizolowanych

Budowa instalacji z rur preizolowanych niesie ze sobą wiele korzyści. Podstawową zaletą rurociągów zbudowanych z tego typu rur jest zminimalizowanie strat cieplnych przy transporcie medium. Izolacja cieplna z pianki poliuretanowej dodatkowo stanowi również świetną izolację akustyczną, zmniejszając hałas spowodowany przesyłem medium pod dużym ciśnieniem. Dodatkową zaletą rur preizolowanych jest ich odporność na korozję, dzięki zastosowaniu kształtek lub odpornych na gorącą wodę muf elektrooporowych. Rury preizolowane charakteryzują się również łatwym, szybkim i szczelnym montażem. Elastyczny płaszcz rury sprawia, że bardzo dobrze układają się one w wykopie oraz nadają się także do układania metodą wciągania, przewiertów sterowanych lub płużenia.

elplastplus.pl (2017-12-13 08:49)