Poradnik remontowy

Konstrukcje ze stali i ich zastosowanie w przemyśle

Dziś wyposażenie każdego zakładu przemysłowego opiera się na elementach wykonywanych ze stali. Jest to materiał, który charakteryzuje się dużą trwałością oraz odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych, a ponadto daje możliwości tworzenia różnorodnych kształtów i połączeń.

 

Właściwości stali

Posługując się definicją: „stal to stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny, o zawartości węgla nie przekraczającej 2.06%”. Stop może zawierać również inne pierwiastki, ale w jego składzie musi przeważać żelazo. Możemy wyróżnić wiele rodzajów stali, dzieląc ją ze względu na rozmaite kryteria: skład chemiczny, zawartość węgla i strukturę, czystość czy zastosowanie. Dla wszystkich można wyróżnić zbliżony zespół cech, które sprawiają, że stal to materiał chętnie stosowany w przemyśle i budownictwie.

Podstawowe parametry stali to: gęstość 7,86 g/cm3, współczynnik rozszerzalności liniowej α 12•10-6/K i przewodzenia cieplnego k 58 W/(m•K), liczba Poissona v 0,3, rezystywność, określona dla stali o zawartości węgla 0,37%-0,42% w temp. 20oC wynosi 171•10-9 Ω•m.

Stal stosowana w konstrukcjach budowlanych i przemysłowych jest odporna na rozciąganie i ściskanie, jest również sprężysta, dzięki czemu odzyskuje swój pierwotny kształt po zaprzestaniu działania sił odkształcających. Jednocześnie jest podatna na obróbkę plastyczną i termiczną, a jej ciągliwość sprawia, że zachowuje swoje właściwości podczas obróbki. Charakteryzuje się dużą twardością oraz udarowością – odpornością na obciążenia dynamiczne. W zależności od gatunku, stal wykazuje słabszą lub mocniejszą odporność na czynniki środowiskowe – temperaturę, korozję i inne. Jej ważną cechą jest spawalność, która pozwala na sprawne i trwałe łączenie elementów i tworzenie rozmaitych konstrukcji przemysłowych.

 

Konstrukcje stalowe

Do charakteru zakładu przemysłowego, w którym ma być stosowana konstrukcja stalowa, dobiera się konkretny gatunek stali, który w pełni zaspokoi wymagania danej branży. Wśród najczęściej stosowanych w przemyśle stali znajdują się stale węglowe i kwasoodporne. Te drugie odznaczają się podwyższoną odpornością na korozję oraz spełniają restrykcyjne wymagania branży spożywczej czy farmaceutycznej.

Konstrukcje stalowe stosowane w przemyśle to przede wszystkim rurociągi technologiczne, mieszalniki, zbiorniki, kotły, naczynia, izolacje instalacji i zbiorników, a także urządzenia i części maszyn takie jak pompy, reaktory, chłodnice czy turbiny. Ze stali tworzy się różnego rodzaju estakady, konstrukcje wsporcze, podesty, pomosty, barierki czy drabiny ułatwiające obsługę linii. Konstrukcje wspierają przesył i magazynowanie substancji ciekłych i sypkich czy też transport gazów. Stanowią wyposażenie zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego, zakładów energetycznych czy papierniczych.

Źródło: MetConcept - Cięcie metalu

metconcept.com (2017-09-08 07:39)