Poradnik remontowy

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu ofertowym 1/VB/MD/2019

 

W związku z zakończeniem wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na: „Opracowanie innowacyjnych projektów i prototypów modułowych dekoracyjnych kształtek ściennych z betonu architektonicznego” w ramach realizacji projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zamawiający Mikro Development sp. zo.o. informuje o wyborze Wykonawcy.

 

Protokół z postępowania znajduje się w załączniku – do pobrania.

 

Mikro Development (2019-02-22 19:51)