Poradnik remontowy

Czym charakteryzuje się nawierzchnia ekologiczna i jakie są korzyści z jej zastosowania?

Nowoczesne rozwiązania stosowane w budownictwie zewsząd zmierzają ku tym ekologicznym. Coraz większą uwagę poświęca się nawierzchniom dla ich naturalnego wpływu na środowisko.

Jak stworzyć nawierzchnię z kostki brukowej, aby korzystnie wpływała na funkcjonowanie przestrzeni zielonej i ekosystemu? Czym charakteryzuje się nawierzchnia ekologiczna i jakie są korzyści z jej zastosowania?

Kwestie związane z troską o środowisko naturalne w dzisiejszych czasach należą do priorytetowych. W pełni wyasfaltowane lub betonowe nawierzchnie nie współgrają dobrze z naturalnym ekosystemem. Współcześnie możliwe jest tworzenie w pełni ekologicznych nawierzchni.

 

Nawierzchnie biologicznie czynne

Z powierzchnią biologicznie czynną, czyli nawierzchnią ekologiczną mamy do czynienia wówczas, kiedy znaczny jej fragment spełnia funkcje wodoprzepuszczalną. W ekologicznej nawierzchni chodzi o zapewnienie niezakłóconego odpływu wód opadowych do gruntu, a w efekcie nie ingerowanie w wegetację roślin.

Kostka brukowa, którą można kupić obecnie oprócz podstawowej funkcji, jaką jest stworzenie nośnej nawierzchni brukowej, umożliwia przede wszystkim w pełni funkcjonalne odprowadzanie wody opadowej do gruntu. Jest to możliwe dzięki szerokim spoinom. Przestrzenie te mogą być zarośnięte trawą, mchem bądź wypełnione grysem. Taka ażurowa powierzchnia umożliwia rozsączanie wód gruntowych.

 

Jakie są korzyści z zastosowania kostki ekologicznej?

Kostka ekologiczna ma znaczenie zwłaszcza w przestrzeni, w której ilość betonu jest przytłaczająca. Ponadto pozwala na uniknięcie opłaty za odprowadzanie wód gruntowych do kanalizacji. Funkcjonalność nawierzchni wodoprzepuszczalnych jest zbliżona do tradycyjnych brukowanych. Design nowoczesnych kostek brukowych pozwala dopasować takie rozwiązania, aby możliwe było spełnianie aspektów ekologicznych, a także funkcjonalnych i dekoracyjnych. Wymagają one zwykle więcej pielęgnacji, ale ta wykonywana regularnie, zapewni trwałość, wytrzymałość i estetyczny wygląd na długie lata. Nie musi być to zwykła ażurowa kostka, dostępna zwykle w marketach w okazyjnej cenie. W przypadku niektórych materiałów o ciekawych kształtach i formach powierzchnia biologicznie czynna może sięgać nawet 36%. Wiele zależy tak naprawdę od ułożonego wzoru tworzonej nawierzchni. Kostka chodnikowa powinna być możliwie niewielka.

brix.net.pl (2018-08-09 06:40)