Poradnik remontowy

„Opracowanie technologii budowy form do betonu architektonicznego przy wykorzystaniu cienkościennych form z tworzyw sztucznych technologią termoformingu” - zapytanie ofertowe

 


 

PROJEKT: "Opracowanie technologii budowy form do betonu architektonicznego przy wykorzystaniu cienkościennych form z tworzyw sztucznych technologią termoforomingu"

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo - rozwojowych; zwracam się z prośbą o przedstawienie wiążącej oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym - prosimy o pobranie załącznika z:

https://megawrzuta.pl/download/8e4511f35281107f251d47984262b12e.html

Mikro Development (2018-03-20 14:27)